ورود به سایت
1395/04/19

​​

سامانه‌ی مانیتورینگ و گزارشات عبیدی با نام AMAR دی‌ماه 1392 طراحی و راه‌اندازی شد. نسخه‌ی اولیه‌ی این سامانه با محوریت گزارش‌ها و مدیریت پروژه‌های توسعه‌ی محصول، با بهره‌گیری از سرویس گزارشات ( SQL (SSRS ساخته شد و در اختیار تعداد محدودی از کاربران قرار گرفت.
با افزوده شدن قسمت ثبت و مدیریتِ صورت‌جلسات در قالب بخشی عمومی، تعداد بیش‌تری به جمع کاربران آن پیوستند. در سال 1393 چند گزارش در حوزه‌ی برنامه‌ریزی و خرید و هم‌چنین بخش کنترل کیفیت به سامانه اضافه شد. بیش‌تر اطلاعات سامانه از طریق رابط کاربریِ تحت ویندوز و به‌دستِ کاربران ثبت می‌شد و از طریق گزارش‌های تحت وب رویت‌پذیر بود. بعدها، با افزودن امکان ثبت پیش‌بینیِ فروش و تولید محصولات، شکاف اطلاعاتی موجود در این بخش نیز پوشش داده شد.

در سال 94، با تغییر رویکرد مدیریت، تیم تخصصی واحد سیستم‌های اطلاعاتی تقویت شد و طراحی، ساخت و استقرارِ چند ماژولِ اصلی (از جمله خرید، برنامه‌ریزی تولید، عملکرد تولید، مدیریت عملکرد کارکنان، انحرافات و مستندات و ...) در دستور کار قرار گرفت تا رفته‌رفته سامانه در تمامی بخش‌های سازمان به کار بسته شود و از سامانه‌ای با کاربریِ صرفاً گزارشی، به سامانه‌ای عملیاتی ‌ـ مدیریتی تبدیل گردد.

از آن‌جا که تعداد زیرسیستم‌ها و کاربران نیازمند معماریِ به‌روزتر و کارآمدتر بود، هم‌زمان، بازنویسی و تغییرِ نسل بخش‌های اولیه نیز     انجام گرفت. در طراحی و ساخت سیستم‌های جدید علاوه بر روش اجراییِ جاری در واحد مرتبط، نیازهای آتی هم بررسی شدند و تحلیل و طراحی راهکار یا فرآیند بهینه‌شده مرجعِ ساختِ سامانه قرار گرفت.

از ابتدای سال 1395 استقرار و راه‌اندازی سیستم‌های آماده‌شده در واحدهای مختلف در جریان است. در این راستا بیش از 200 نفرساعت آموزش در بخش‌های مختلف برای همکاران اجرا شده است. در حال حاضر این سامانه بیش از 750 کاربر دارد. برنامه‌ی آینده‌ی سامانه‌ی AMAR توسعه و تکمیل ماژول‌های مختلف برای پاسخ‌گوییِ هرچه‌بهتر به نیاز اطلاعاتی سازمان است.