ورود به سایت
95/08/08

​​​​

در راستای فرارسیدن فصل سرما و پیشگیری از سرماخوردگی جهت اطلاع رسانی به کارکنان گروه کوبل دارو درخصوص تغییر محصول کلداکس-سینوس و آلرژی از بسته 50 عددی به بسته 20 عددی ،بین همکاران توزیع شد.