ورود به سایت
95/06/25

2016​حضور محمدر ضا فروتن در غرفه داروسازی دکتر عبیدی در نمایشگاه ایران فارما

در دومین روز نمایشگاه ایران فارما 2016 25 شهریور ماه ، محمد رضا فروتن بازیگر سینما و تلوزیون از غرفه داروسازی دکتر عبیدی بازدید بعمل آوردند.

​​