تمامی مطالب علمی این سایت، به تایید تیم علمی پزشکی داروسازی دکتر عبیدی رسیده است.

ممکن است برخی از افراد مبتلا به دیابت بخواهند در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند. بر اساس مطلب منتشرشده توسط فدراسیون بین‌المللی دیابت، طبقه‌بندی افراد مبتلا به دیابت برای روزه گرفتن را در زیر می‌خوانیم.

دقت کنیم که فقط پزشک معالج هر فرد مبتلا به دیابت، شرایط دقیق پزشکی هر فرد را می‌داند. در هر حال بدون مشورت با پزشک روزه نگیریم.

 بیماران با خطر بسیار بالا

این افراد کسانی هستند که روزه‌داری سلامت آن‌ها را به خطر می‌اندازد و نباید روزه بگیرند:

 • افت شدید قند خون در 3 ماه قبل از ماه رمضان
 • کتواسیدوز دیابتی (اسیدی شدن خون) در 3 ماه قبل از ماه رمضان
 • کمای دیابتی هایپراسمولار (به اغما رفتن به خاطر قند بسیار بالا) در 3 ماه قبل از ماه رمضان
 • سابقه افت مکرر قند خون
 • بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 که قند خونشان کنترل نیست
 • بیماران مبتلا به دیابت که بیماری‌های حاد دیگری هم دارند
 • بیماران بارداری که از قبل دیابت داشتند یا زنان مبتلا به دیابت بارداری که تحت درمان با انسولین یا سولفونیل اوره (دسته‌ای از داروهای خوراکی برای کنترل دیابت نوع دو) هستند
 • بیماران دیالیزی یا بیمارانی که مشکلات مزمن کلیوی (درجه 4 و 5) دارند
 • بیمارانی که عوارض رگ‌های بزرگ قلبی پیشرفته دارند
 • افراد مسنی که مشکلات سلامتی دارند
 • افرادی که علائم COVID-19 را نشان می دهند

بیماران با خطر بالا

در زیر فهرست کسانی را می‌بینید که همچنان نباید روزه بگیرند زیرا روزه‌داری برای سلامتی آن‌ها مفید نیست.

 • بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که قند خونشان کنترل نیست
 • بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که روزانه چندین نوبت انسولین استفاده می‌کنند
 • بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که باردار هستند یا زنان مبتلا به دیابت بارداری که قند خونشان فقط با ورزش یا داروی متفورمین کنترل شده است
 • بیماران مزمن کلیوی (درجه 3)
 • بیمارانی که عوارض رگ‌های بزرگ قلبی به‌صورت پایدار دارند
 • بیماران مبتلا به دیابت که بیماری‌های همراه دیگری مانند بیماری کلیوی هم دارند
 • بیماران مبتلا به دیابت که کارهای جسمی سنگینی انجام می‌دهند
 • درمان با داروهایی که ممکن است بر عملکرد شناختی تأثیر بگذارد

بیماران با خطر متوسط/ پایین  

بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که قند خونشان کنترل است و یکی از موارد زیر را دارند، فقط در صورت موافقت پزشک

می‌توانند روزه بگیرند:

 • بیمارانی که تغییر سبک زندگی داده‌اند
 • بیمارانی که داروی متفورمین استفاده می‌کنند
 • بیمارانی که داروی آکاربوز استفاده می‌کنند
 • بیمارانی که داروهای خانواده تیازولیدین دیون، مثل پیوگلیتازون استفاده می‌کنند
 • بیمارانی که نسل جدید سولفونیل اوره‌ها، مثل گلی کلازید استفاده می‌کنند
 • بیمارانی که داروهای مبتنی بر اینکرتین، مثل سیتاگلیپتین استفاده می‌کنند
 • بیمارانی که داروهای خانواده SGLT2i، مثل امپاگلیفلوزین استفاده می‌کنند
 • بیمارانی که انسولین پایه (Basal) استفاده می‌کنند

زمان اندازه‌گیری قند خون در هنگام روزه‌داری

اگر پزشک با روزه گرفتن ما، به‌عنوان فرد مبتلا به دیابت موافقت کرد، باید قند خون را به طور مرتب و طبق شکل زیر اندازه‌گیری کنیم. خورشید در سمت چپ، زمان طلوع و خورشید در سمت راست، زمان غروب را نشان می‌دهد.

Diabetics and fasting

توضیح شماره‌های روی تصویر

فرد روزه‌دار مبتلا به دیابت، باید قند خون را طبق زمان‌بندی زیر اندازه بگیرد:

 1. وعده غذایی قبل از طلوع آفتاب (سحری)
 2. صبح
 3. ظهر
 4. اواسط بعدازظهر
 5. غروب آفتاب (افطار)
 6. 2 ساعت بعد از افطار
 7. در هر زمانی که علایم افت قند خون یا علائم افزایش قند خون بروز کند یا احساس ناخوشایند به فرد دست بدهد

 

منابع:

Diabetes Research Clinical Practice

The British Diabetic Association Perating

ممکن است برخی از افراد مبتلا به دیابت بخواهند در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند. بر اساس مطلب منتشرشده توسط فدراسیون بین‌المللی دیابت، طبقه‌بندی افراد مبتلا به دیابت برای روزه گرفتن را در زیر می‌خوانیم.

دقت کنیم که فقط پزشک معالج هر فرد مبتلا به دیابت، شرایط دقیق پزشکی هر فرد را می‌داند. در هر حال بدون مشورت با پزشک روزه نگیریم.

 بیماران با خطر بسیار بالا

این افراد کسانی هستند که روزه‌داری سلامت آن‌ها را به خطر می‌اندازد و نباید روزه بگیرند:

 • افت شدید قند خون در 3 ماه قبل از ماه رمضان
 • کتواسیدوز دیابتی (اسیدی شدن خون) در 3 ماه قبل از ماه رمضان
 • کمای دیابتی هایپراسمولار (به اغما رفتن به خاطر قند بسیار بالا) در 3 ماه قبل از ماه رمضان
 • سابقه افت مکرر قند خون
 • بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 که قند خونشان کنترل نیست
 • بیماران مبتلا به دیابت که بیماری‌های حاد دیگری هم دارند
 • بیماران بارداری که از قبل دیابت داشتند یا زنان مبتلا به دیابت بارداری که تحت درمان با انسولین یا سولفونیل اوره (دسته‌ای از داروهای خوراکی برای کنترل دیابت نوع دو) هستند
 • بیماران دیالیزی یا بیمارانی که مشکلات مزمن کلیوی (درجه 4 و 5) دارند
 • بیمارانی که عوارض رگ‌های بزرگ قلبی پیشرفته دارند
 • افراد مسنی که مشکلات سلامتی دارند
 • افرادی که علائم COVID-19 را نشان می دهند

بیماران با خطر بالا

در زیر فهرست کسانی را می‌بینید که همچنان نباید روزه بگیرند زیرا روزه‌داری برای سلامتی آن‌ها مفید نیست.

 • بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که قند خونشان کنترل نیست
 • بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که روزانه چندین نوبت انسولین استفاده می‌کنند
 • بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که باردار هستند یا زنان مبتلا به دیابت بارداری که قند خونشان فقط با ورزش یا داروی متفورمین کنترل شده است
 • بیماران مزمن کلیوی (درجه 3)
 • بیمارانی که عوارض رگ‌های بزرگ قلبی به‌صورت پایدار دارند
 • بیماران مبتلا به دیابت که بیماری‌های همراه دیگری مانند بیماری کلیوی هم دارند
 • بیماران مبتلا به دیابت که کارهای جسمی سنگینی انجام می‌دهند
 • درمان با داروهایی که ممکن است بر عملکرد شناختی تأثیر بگذارد

بیماران با خطر متوسط/ پایین  

بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که قند خونشان کنترل است و یکی از موارد زیر را دارند، فقط در صورت موافقت پزشک

می‌توانند روزه بگیرند:

 • بیمارانی که تغییر سبک زندگی داده‌اند
 • بیمارانی که داروی متفورمین استفاده می‌کنند
 • بیمارانی که داروی آکاربوز استفاده می‌کنند
 • بیمارانی که داروهای خانواده تیازولیدین دیون، مثل پیوگلیتازون استفاده می‌کنند
 • بیمارانی که نسل جدید سولفونیل اوره‌ها، مثل گلی کلازید استفاده می‌کنند
 • بیمارانی که داروهای مبتنی بر اینکرتین، مثل سیتاگلیپتین استفاده می‌کنند
 • بیمارانی که داروهای خانواده SGLT2i، مثل امپاگلیفلوزین استفاده می‌کنند
 • بیمارانی که انسولین پایه (Basal) استفاده می‌کنند

زمان اندازه‌گیری قند خون در هنگام روزه‌داری

اگر پزشک با روزه گرفتن ما، به‌عنوان فرد مبتلا به دیابت موافقت کرد، باید قند خون را به طور مرتب و طبق شکل زیر اندازه‌گیری کنیم. خورشید در سمت چپ، زمان طلوع و خورشید در سمت راست، زمان غروب را نشان می‌دهد.

Diabetics and fasting

توضیح شماره‌های روی تصویر

فرد روزه‌دار مبتلا به دیابت، باید قند خون را طبق زمان‌بندی زیر اندازه بگیرد:

 1. وعده غذایی قبل از طلوع آفتاب (سحری)
 2. صبح
 3. ظهر
 4. اواسط بعدازظهر
 5. غروب آفتاب (افطار)
 6. 2 ساعت بعد از افطار
 7. در هر زمانی که علایم افت قند خون یا علائم افزایش قند خون بروز کند یا احساس ناخوشایند به فرد دست بدهد

 

منابع:

Diabetes Research Clinical Practice

The British Diabetic Association Perating

۱۳۹۹/۰۲/۰۴
Diabetes &Fasting

روزه‌داری و افراد مبتلا به دیابت

آیا یک فرد مبتلا به دیابت می‌تواند روزه بگیرد؟ اگر به دانستن پاسخ این پرسش علاقمند هستید حتما این مقاله را بخوانید.
صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی