با کیفیت زندگی کنیم

تمامی مطالب علمی این سایت، به تایید تیم علمی پزشکی داروسازی دکتر عبیدی رسیده است.

شرایط دختران و زنان به لحاظ خدمات بهداشتی پزشکی، تحصیل، جامعه، کار و بسیاری از جنبه‌های دیگر زندگی ممکن است برابر یا متفاوت باشد. همه این شرایط در سلامت دختران و زنان موثر هستند.

در این مقاله، به مناسبت هشتم خرداد، روز جهانی «اقدام برای سلامت زنان»، با هم در رابطه با بهبود وضعیت سلامت دختران و زنان می‌خوانیم.

از همه کسانی که این مقاله را می‌خوانند دعوت می‌کنیم با فراهم آوردن شرایط برابر، به سلامت همه دختران و زنان جهان کمک نمایند.

 

سلامت زنان در همه‌گیری ویروس کرونا

تغییرات شگرف ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در سرتاسر جهان، دسترسی زنان به خدمات بهداشتیِ جنسی و بارداری را با محدودیت‌های شدید مواجه کرده است.

از سوی دیگر، در همه جهان، اختصاص منابع مالی به پیشگیری و درمان عفونت کرونا باعث شده است که منابع لازم برای ادامه و پیشرفت برنامه‌های خدمات بهداشتیِ جنسی و بارداری در اولویت بالا قرار نگیرد.

کاهش دسترسی زنان به خدمات بهداشتی جنسی و بارداری در طول این مدت باعث شده است زنان بیش از پیش در معرض آسیب باشند؛ به‌خصوص زنانی که از قبل هم به لحاظ سلامتی یا اقتصادی در شرایط مساعدی نبودند.

تجارب قبلی از همه‌گیری یا شرایط اورژانس نشان داده بود باید در برخی نقاط جهان، منتظر تاثیرهای جنسیتی و توجه کمتر به زنان و دختران باشیم.

 

خشونت علیه زنان

با شیوع ویروس کرونا، محدودیت سفر و ماندن افراد در خانه، شرایط باز هم تغییر کرد.

آمارهای جهانی نشان می‌دهد در این مدت تهدیدها و تعرضات جنسی و خشونت علیه دختران و زنان بیشتر شده است. این امر سلامت روان دختران و زنان را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

امید آن می‌رود که در همه جای جهان، در شرایط بحرانی و همه‌گیری بیماری، خدمات بهداشتی جنسی و بارداری همانند قبل یا حتی بهتر از قبل، به زنان ارائه شود و برای پیشگیری از خشونت جنسیتی اقدامات به‌موقع و موثر صورت پذیرد.

 

سلامت جنسی و باروری

توجه به سلامت جنسی و دسترسی به خدمات مربوطه به‌ویژه در مورد زنان دارای اهمیت بسیار است.

 

دسترسی به وسایل بهداشتی زنانه

یکی از اقدامات مهم برای سلامت جنسی و باروری زنان، دسترسی ارزان آن‌ها به وسایل بهداشتی زنانه است.

زنانی که به لحاظ اقتصادی یا بهداشتی در وضعیت ضعیف‌تری به سر می‌برند، باید بتوانند بدون دغدغه مالی به نیازهای اولیه خود در این زمینه دسترسی داشته باشند.

 

آموزش سلامت جنسی

در برخی جنبه‌های مرتبط با سلامت زنان، پیشرفت‌ها سطحی یا آهسته است. ارائه اطلاعات درست درباره سلامت جنسی و باروری یکی از این موارد محسوب می‌شود که باید بسیار بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

سازمان بهداشت جهانی، خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر و مستقیم در رابطه با موارد بالا است.

 

شاخص سلامت زنان

سازمان بهداشت جهانی، دو شاخص را برای ترسیم کلی وضعیت سلامت زنان در یک کشور به‌کار می‌برد:

  • میزان مرگ و میر مادران
  • میزان ختنه دختران

به طور کلی، پایین بودن این دو شاخص نشانه پیشرفت خوب یک جامعه در زمینه سلامت دختران و زنان است.

همچنین، ترغیب زنان یک جامعه به گزارش و پیگیری تعرضات جنسی، یکی از نشانه‌های تغییر مثبت در هر کشور به شمار می‌رود. در برخی جوامع، گزارش و پیگیری تعرضات جنسی یک تابو است و زنان به انجام آن تشویق نمی‌شوند.

متاسفانه هنوز در برخی جوامع، شرایط نابسامان سلامت جنسی و بارداری، عامل شماره یک مرگ و میر و بیماری‌های دختران و زنان است.

همچنین هنوز خشونت علیه دختران و زنان، پرشمارترین مورد نقض حقوق انسانی محسوب می‌شود.

 

نقش من در اقدام برای سلامت زنان

همه ما در هر جایی که هستیم باید:

  • برای رفع موانع اجتماعی و فرهنگی در برابر سلامت دختران و زنان تلاش کنیم و
  • زنان و دختران را تشویق نماییم برای دستیابی به همه موارد بالا، مصمم و کوشا باشند.

اگرچه در برخی جوامع وضعیت بهتر است، اما در هیچ کشوری همه اهداف به طور کامل محقق نشده و در همه جا باید همچنان برای پیشرفت وضعیت سلامت زنان، با همدلی از فعالان در این امر پشتیبانی نمود و روی برنامه‌های مربوطه سرمایه‌گذاری کرد. این وظیفه تک تک ماست.

 

:منبع

may28.org

World Health Organization

شرایط دختران و زنان به لحاظ خدمات بهداشتی پزشکی، تحصیل، جامعه، کار و بسیاری از جنبه‌های دیگر زندگی ممکن است برابر یا متفاوت باشد. همه این شرایط در سلامت دختران و زنان موثر هستند.

در این مقاله، به مناسبت هشتم خرداد، روز جهانی «اقدام برای سلامت زنان»، با هم در رابطه با بهبود وضعیت سلامت دختران و زنان می‌خوانیم.

از همه کسانی که این مقاله را می‌خوانند دعوت می‌کنیم با فراهم آوردن شرایط برابر، به سلامت همه دختران و زنان جهان کمک نمایند.

 

سلامت زنان در همه‌گیری ویروس کرونا

تغییرات شگرف ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در سرتاسر جهان، دسترسی زنان به خدمات بهداشتیِ جنسی و بارداری را با محدودیت‌های شدید مواجه کرده است.

از سوی دیگر، در همه جهان، اختصاص منابع مالی به پیشگیری و درمان عفونت کرونا باعث شده است که منابع لازم برای ادامه و پیشرفت برنامه‌های خدمات بهداشتیِ جنسی و بارداری در اولویت بالا قرار نگیرد.

کاهش دسترسی زنان به خدمات بهداشتی جنسی و بارداری در طول این مدت باعث شده است زنان بیش از پیش در معرض آسیب باشند؛ به‌خصوص زنانی که از قبل هم به لحاظ سلامتی یا اقتصادی در شرایط مساعدی نبودند.

تجارب قبلی از همه‌گیری یا شرایط اورژانس نشان داده بود باید در برخی نقاط جهان، منتظر تاثیرهای جنسیتی و توجه کمتر به زنان و دختران باشیم.

 

خشونت علیه زنان

با شیوع ویروس کرونا، محدودیت سفر و ماندن افراد در خانه، شرایط باز هم تغییر کرد.

آمارهای جهانی نشان می‌دهد در این مدت تهدیدها و تعرضات جنسی و خشونت علیه دختران و زنان بیشتر شده است. این امر سلامت روان دختران و زنان را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

امید آن می‌رود که در همه جای جهان، در شرایط بحرانی و همه‌گیری بیماری، خدمات بهداشتی جنسی و بارداری همانند قبل یا حتی بهتر از قبل، به زنان ارائه شود و برای پیشگیری از خشونت جنسیتی اقدامات به‌موقع و موثر صورت پذیرد.

 

سلامت جنسی و باروری

توجه به سلامت جنسی و دسترسی به خدمات مربوطه به‌ویژه در مورد زنان دارای اهمیت بسیار است.

 

دسترسی به وسایل بهداشتی زنانه

یکی از اقدامات مهم برای سلامت جنسی و باروری زنان، دسترسی ارزان آن‌ها به وسایل بهداشتی زنانه است.

زنانی که به لحاظ اقتصادی یا بهداشتی در وضعیت ضعیف‌تری به سر می‌برند، باید بتوانند بدون دغدغه مالی به نیازهای اولیه خود در این زمینه دسترسی داشته باشند.

 

آموزش سلامت جنسی

در برخی جنبه‌های مرتبط با سلامت زنان، پیشرفت‌ها سطحی یا آهسته است. ارائه اطلاعات درست درباره سلامت جنسی و باروری یکی از این موارد محسوب می‌شود که باید بسیار بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

سازمان بهداشت جهانی، خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر و مستقیم در رابطه با موارد بالا است.

 

شاخص سلامت زنان

سازمان بهداشت جهانی، دو شاخص را برای ترسیم کلی وضعیت سلامت زنان در یک کشور به‌کار می‌برد:

  • میزان مرگ و میر مادران
  • میزان ختنه دختران

به طور کلی، پایین بودن این دو شاخص نشانه پیشرفت خوب یک جامعه در زمینه سلامت دختران و زنان است.

همچنین، ترغیب زنان یک جامعه به گزارش و پیگیری تعرضات جنسی، یکی از نشانه‌های تغییر مثبت در هر کشور به شمار می‌رود. در برخی جوامع، گزارش و پیگیری تعرضات جنسی یک تابو است و زنان به انجام آن تشویق نمی‌شوند.

متاسفانه هنوز در برخی جوامع، شرایط نابسامان سلامت جنسی و بارداری، عامل شماره یک مرگ و میر و بیماری‌های دختران و زنان است.

همچنین هنوز خشونت علیه دختران و زنان، پرشمارترین مورد نقض حقوق انسانی محسوب می‌شود.

 

نقش من در اقدام برای سلامت زنان

همه ما در هر جایی که هستیم باید:

  • برای رفع موانع اجتماعی و فرهنگی در برابر سلامت دختران و زنان تلاش کنیم و
  • زنان و دختران را تشویق نماییم برای دستیابی به همه موارد بالا، مصمم و کوشا باشند.

اگرچه در برخی جوامع وضعیت بهتر است، اما در هیچ کشوری همه اهداف به طور کامل محقق نشده و در همه جا باید همچنان برای پیشرفت وضعیت سلامت زنان، با همدلی از فعالان در این امر پشتیبانی نمود و روی برنامه‌های مربوطه سرمایه‌گذاری کرد. این وظیفه تک تک ماست.

 

:منبع

may28.org

World Health Organization

۱۳۹۹/۰۳/۰۷
اقدام برای سلامت زنان | Action for women's health

اقدام برای سلامت زنان: نقش من چیست؟

در این مقاله، به مناسبت هشتم خرداد، روز جهانی «اقدام برای سلامت زنان»، در رابطه با بهبود وضعیت سلامت دختران و زنان، در شرایط شیوع ویروس کرونا و کاهش خشونت علیه زنان می‌خوانیم.
۱۳۹۸/۰۲/۱۴

با کیفیت زندگی کنیم

صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی