Aim for zero
Cobel Darou

گالری تصاویر

دکتر داریوش افشاری

دکتر مرجان اسدالهی

دکتر علیرضا رضایی آشتیانی

دکتر عبدالعلی بانکی

دکتر احمد چیت ساز

دکتر جعفر مهوری حبیب آبادی

دکتر مهران جلالی

دکتر محسن زاده کرمانی

دکتر مهدی خیران

دکتر ابراهیم کوچکی

دکتر احسان محمدیان نژاد

دکتر محمودرضا معتمدی

دکتر محمد علی نهایتی

دکتر محمدرضا نجفی

دکتر ابراهیم پوراکبر

دکتر علیرضا رنجبر نایینی

دکتر بابک سالاریان

دکتر وحید صالحی فر

دکتر بهناز صدیقی

دکتر غلامعلی شهیدی

دکتر وحید شایگان نژاد

دکتر حمیدرضا ترابی

دکتر فاطمه یوردخانی

دکتر احمدرضا ذبیحی

در اینجــا تصــاویر تعـــدادی از متخصصان مغز و اعصاب ایران، که برای همکاری با این کمپیــن در راستای آگاهی رسانی به مبتـلایان به صــرع اعلام آمــادگی کــرده‌اند، را می‌بینیم.
این همایش‌ها با همکاری شرکت کوبل دارو و انجمن‌های صرع ایران برگزار شده است و تمامی تصاویر با اجازه این انجمن‌ها در اینجا نمایش داده شده‌اند.
در اینجــا تصــاویر تعـــدادی از متخصصان مغز و اعصاب ایران، که برای همکاری با این کمپیــن در راستای آگاهی رسانی به مبتـلایان به صــرع اعلام آمــادگی کــرده‌اند، را می‌بینیم.

دکتر داریوش افشاری

دکتر مرجان اسدالهی

دکتر علیرضا رضایی آشتیانی

دکتر عبدالعلی بانکی

دکتر احمد چیت ساز

دکتر جعفر مهوری حبیب آبادی

دکتر مهران جلالی

دکتر محسن زاده کرمانی

دکتر مهدی خیران

دکتر ابراهیم کوچکی

دکتر احسان محمدیان نژاد

دکتر محمودرضا معتمدی

دکتر محمد علی نهایتی

دکتر محمدرضا نجفی

دکتر ابراهیم پوراکبر

دکتر علیرضا رنجبر نایینی

دکتر بابک سالاریان

دکتر وحید صالحی فر

دکتر بهناز صدیقی

دکتر غلامعلی شهیدی

دکتر وحید شایگان نژاد

دکتر حمیدرضا ترابی

دکتر فاطمه یوردخانی

دکتر احمدرضا ذبیحی