Aim for zero
Cobel Darou

گالری تصاویر

DSC04952

روز جهانی صرع ۱۴۰۱

WhatsApp Image 2022-02-09 at 1.00.43 PM

روز جهانی صرع ۱۴۰۰

این همایش‌ها با همکاری شرکت کوبل دارو و انجمن‌های صرع ایران برگزار شده است و تمامی تصاویر با اجازه این انجمن‌ها در اینجا نمایش داده شده‌اند.

روز جهانی صرع ۱۴۰۰

این همایش‌ها با همکاری شرکت کوبل دارو و انجمن‌های صرع ایران برگزار شده است و تمامی تصاویر با اجازه این انجمن‌ها در اینجا نمایش داده شده‌اند.
WhatsApp Image 2022-02-09 at 1.00.43 PM

روز جهانی صرع ۱۴۰۰