ورود به سایت
1398/04/17


 


 

کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع ، مدیریت صنعتی یا رشته های مرتبط

حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط

جنسیت : مرد/ زن

· آشنا به اصول مهندسی صنایع ( کارسنجی ، زمانسنجی ، ظرفیت سنجی و ... )

· مسلط به برنامه ریزی زنجیره تامین – برنامه ریزی مواد - کنترل تولید – اصول بهره وری

· مسلط به MRP

· تسلط به نرم افزار اکسل