کلیه و مجاری ادراری

کلیه و مجاری ادراری

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

معاینات دوره ای برای درمان مثانه بیش فعال

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

مثانه بیش فعال و تکرر ادرار

Telegram
ШµЩЃШ­Щ‡ Ш§ЫЊЩ†ШіШЄШ§ЪЇШ±Ш§Щ… ШЇЪ©ШЄШ± Ш№ШЁЫЊШЇЫЊ
پزشکان