تمامی مطالب علمی این سایت، به تایید تیم علمی پزشکی داروسازی دکتر عبیدی رسیده است.

آنچه مبتلایان به بیماری‌ قلبی باید از عفونت کرونا بدانند

آنچه مبتلایان به بیماری‌ قلبی باید از عفونت کرونا بدانند

صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی