حدود ۳۰ درصد بزرگسالان به آلرژی مبتلا هستند. با راهکارهای درمانی داروسازی دکتر عبیدی برای کنترل آلرژی بیشتر آشنا شویم.

صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی
پزشکان