برنامه های آموزشی

Positioning of Norabex and Giomide in terms of safety and efficacy

Positioning of Norabex and Giomide in terms of safety and efficacy

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی "Positioning of Norabex and Giomide in terms of safety and efficacy" در تاریخ پنج‌شنبه، 27 فروردین‌ماه 1400، شرکت فرمایید.
Status Epilepticus: Treatment and Management

Status Epilepticus: Treatment and Management

داروسازی دکتر عبیدی بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در وبینار علمی "Status Epilepticus: Treatment and Management" در تاریخ پنج‌شنبه، 19 فروردین‌ماه 1400 شرکت فرمایید.
Epilepsy: Hot Topics and Key Points

Epilepsy: Hot Topics and Key Points

داروسازی دکتر عبیدی بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در وبینار علمی "Epilepsy: Hot Topics and Key Points" در تاریخ پنج‌شنبه، 19 فروردین‌ماه 1400 شرکت فرمایید.
پرسش و پاسخ بیماری ام اس، اتصال به خود، اتصال به پزشک، اتصال به جامعه

پرسش و پاسخ بیماری ام اس، اتصال به خود، اتصال به پزشک، اتصال به جامعه

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در جلسه «پرسش و پاسخ بیماری ام اس، اتصال به خود، اتصال به پزشک، اتصال به جامعه» در تاریخ یکم اسفندماه 1399 شرکت فرمایید.
Epilepsy: Reproduction & Pregnancy

Epilepsy: Reproduction & Pregnancy

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید در جلسه علمی «Epilepsy: Reproduction & Pregnancy» در تاریخ جمعه، 01 اسفند ماه 99 شرکت فرمایید.
پرسش و پاسخ بیماری ام اس، اتصال به خود، اتصال به پزشک، اتصال به جامعه

پرسش و پاسخ بیماری ام اس، اتصال به خود، اتصال به پزشک، اتصال به جامعه

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در جلسه «پرسش و پاسخ بیماری ام اس، اتصال به خود، اتصال به پزشک، اتصال به جامعه» در تاریخ پنج‌شنبه، 30 بهمن‌ماه 1399 شرکت فرمایید.
Abidi MS Symposium, Practical Updates in Oral Therapy

Abidi MS Symposium, Practical Updates in Oral Therapy

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید در "Abidi MS Symposium" در تاریخ جمعه سوم بهمن ماه 1399 شرکت فرمایید.
Case Based Approach to choosing the Right MS Treatment

Case Based Approach to choosing the Right MS Treatment

داروسازی دکتر عبیدی بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در "Abidi MS Symposium, Case Based Approach to choosing the Right MS Treatment" در تاریخ پنج‌شنبه چهارم دی‌ماه ۱۳۹۹، شرکت فرمایید.
Management Strategies for Hot Topics in Epilepsy

Management Strategies for Hot Topics in Epilepsy

استاد گرامی داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید در جلسه علمی «Management Strategies for Hot Topics in Epilepsy» در تاریخ‌های 20 آذر‌ماه 1399 شرکت نمایید.
Treatment of Multiple Sclerosis at extreme ages

Treatment of Multiple Sclerosis at extreme ages

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی "Treatment of Multiple Sclerosis at extreme ages" در تاریخ جمعه 7 آذرماه شرکت فرمایید.
Clinical decision making in the management of Multiple Sclerosis

Clinical decision making in the management of Multiple Sclerosis

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در "Clinical decision making in the management of Multiple Sclerosis" در تاریخ جمعه ششم آذرماه بهمن ماه 1399، شرکت فرمایید.
Common debates on pediatric epilepsy pharmacotherapy

Common debates on pediatric epilepsy pharmacotherapy

استاد گرامی داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید در جلسه علمی «Common debates on pediatric epilepsy pharmacotherapy» در تاریخ‌های دوم و ششم آذرماه 1399 شرکت نمایید.
اثر کیفیت دارو در درمان بیماران و ارتباط آن با نحوه تولید

اثر کیفیت دارو در درمان بیماران و ارتباط آن با نحوه تولید

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی «اثر کیفیت دارو در درمان بیماران و ارتباط آن با نحوه تولید» در تاریخ پنج‌شنبه 29 آبان ماه 1399 شرکت فرمایید.
Status Epilepticus Diagnosis and Treatment

Status Epilepticus Diagnosis and Treatment

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در جلسه علمی «Status Epilepticus Diagnosis and Treatment» در تاریخ‌ 22 آبان‌ماه 1399شرکت فرمایید.
Epilepsy & Women, Lactation and brain development

Epilepsy & Women, Lactation and brain development

شرکت کوبل دارو بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید در جلسه علمی که با عنوان Epilepsy & Women Lactation and brain development در تاریخ پنج شنبه ۱۲ تیر ماه ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰ برگزار می شود، شرکت فرمایید.
Management of Drug-Resistant Epilepsy

Management of Drug-Resistant Epilepsy

شرکت کوبل دارو بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید در جلسه علمی Management of Drug-Resistant Epilepsy در تاریخ پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت شرکت فرمایید.

همه برنامه های آموزشی

راهکارهای درمانی

بیماری‌های پیچیده‌ای مانند صرع و ام‌اس با دانش پزشکان متخصص مغز و اعصاب و راهکارهای باکیفیت داروسازی دکتر عبیدی در این زمینه قابل کنترل هستند. در ادامه با این راهکارها آشنا می‌شویم.

صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی
پزشکان