۲۳۵ میلیون نفر در جهان به بیماری آسم مبتلا هستند. با راهکارهای درمانی داروسازی دکتر عبیدی برای کنترل آسم بیشتر آشنا شویم.

صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی
پزشکان