تمامی مطالب علمی این سایت، به تایید تیم علمی پزشکی داروسازی دکتر عبیدی رسیده است.

تداوم درمان ام‌اس در شرایط شیوع ویروس کرونا

صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی
پزشکان