تمامی مطالب علمی این سایت، به تایید تیم علمی پزشکی داروسازی دکتر عبیدی رسیده است.

آیا می‌دانید خطرات دورهمی و گردهمایی در دوران شیوع عفونت کرونا چیست؟

صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی
پزشکان