تمامی مطالب علمی این سایت، به تایید تیم علمی پزشکی داروسازی دکتر عبیدی رسیده است.

من عینک ‌می‌زنم و تا امروز با آن مشکلی نداشتم. اما، در شرایط کنونی که با شیوع ویروس کرونا، لازم است در اماکن عمومی و شلوغ ماسک بزنیم، تحمل هر دو جسم روی صورت برایم دشوار شده است.

آزاردهنده‌ترین حس زمانی است که باید مدام با یک پارچه بخار عینک را پاک کنم.

در این مقاله، باهم درباره راه‌حل این مشکل ‌می‌خوانیم.

چگونه بخار عینک تشکیل می‌شود؟

وقتی هوای گرم به یک سطح سرد برخورد می‌کند، بخار آب موجود در هوای گرم به حالت مایع در می‌آید و به آب تبدیل می‌شود؛ به عبارت دیگر پدیده میعان رخ می‌دهد.

یادمان بیاید زمانی که در هوای سرد زمستان، از بیرون وارد یک ساختمان گرم می‌شدیم، عینکمان بخار می‌گرفت. همین حالت در همزمانی استفاده از عینک و ماسک اتفاق می‌افتد.

نفس ما که هوای گرم است از بالای ماسک بیرون می‌آید و به عدسی (شیشه یا پلاستیک) سردِ عینک برخورد می‌کند و عینک بخار می‌گیرد.

راه‌های پیشگیری از بخار گرفتن عینک با ماسک

برای پیشگیری از این حالت چند راه حل وجود دارد:

اطمینان از نشستن درست ماسک روی صورت

اگر ماسک طوری روی صورت قرار گیرد که از قسمت بالایی ماسک (روی بینی) هوای کمتری خارج شود، به پیشگیری از بخار گرفتن عینک کمک می‌کند.

ماسک‌هایی که دارای نوار شکل‌پذیر در بخش بالایی هستند که شکل قوس بینی را به خود می‌گیرد، به‌خوبی از عبور هوای گرم از بالای ماسک جلوگیری می‌کنند.

اگر ماسک را می‌خریم، دقت کنیم که بالای آن نوارِ شکل‌پذیر داشته باشد.

اگر ماسک را خودمان درست می‌کنیم، دوختن قطعه‌ای آلومینیوم شکل‌پذیر یا برخی از انواع کش در بالای ماسک بسیار مفید است.

آب و صابون برای عینک

عدسی‌های عینک را با آب و صابون بشوییم. سپس یا با یک پارچه لطیف پاک کنیم یا اجازه دهیم به صورت طبیعی خشک شود. صابون یک لایه ظریف روی عدسی عینک به‌وجود می‌آورد که از بخار گرفتن آن جلوگیری می‌کند.

عدسی برخی عینک‌ها پوشش‌های حساسی دارند. حتما پیش از انجام این کار با کارشناس اپتیک (که عینکمان را از او تهیه کرده‌ایم) مشورت کنیم.

استفاده از عینک برای مسدود کردن بالای ماسک

اگر ماسک را کمی بالاتر بیاوریم، می‌توانیم از خود عینک برای بستن قسمت بالایی ماسک (روی بینی) استفاده کنیم. بدین ترتیب هوای گرم نمی‌تواند از بالای ماسک خارج شود و به سمت عینک بیاید.

هر از چند گاهی باید محل قرارگیری درست عینک روی ماسک تنظیم شود.

چسباندن بالای ماسک

اگر می‌خواهیم کاری کنیم که نیاز به تنظیم و تغییر نداشته باشد، می‌توانیم از چسب‌های ورزشی یا پزشکی استفاده کنیم.

با این چسب‌ها می‌توانیم بخش بالایی ماسک را به‌خوبی روی قوس بینی و بالای گونه بچسبانیم.

اگر پوست حساسی داریم، بهتر است پیش از استفاده از چسب روی صورت، قطعه‌ای از آن را به بالای ساعد روی پوست سالم بچسبانیم. اگر پس از چند ساعت، پوست ملتهب و قرمز نشد، نشانه این است که به چسب آلرژی نداریم.

در صورت آلرژی داشتن بهتر است از چسب‌های ضدحساسیت استفاده کنیم.

آخرین تیر ترکش

اگر هیچ یک از روش‌های بالا مناسب حال ما نیست، بهتر است با مشورت کارشناس اپتیک، از برخی از انواع تمیزکننده‌های عدسی عینک استفاده کنیم که از بخار گرفتن آن جلوگیری می‌کند.

لازم است پیش از خرید محصولات تمیزکننده عدسی عینک، مطمئن شویم که مواد داخل آن به پوشش‌های عدسی عینک ما آسیب نمی‌زند.

چکیده

به صورت داشتن عینک و ماسک به طور همزمان مشکلات خاص خود را دارد.

با حل مشکل بخار گرفتن عینک از طریق یکی از روش‌های بالا، می‌توانیم فشاری را از شرایط کنونی زندگی‌مان حذف کنیم.

 

:منبع

health.clevelandclinic.org

من عینک ‌می‌زنم و تا امروز با آن مشکلی نداشتم. اما، در شرایط کنونی که با شیوع ویروس کرونا، لازم است در اماکن عمومی و شلوغ ماسک بزنیم، تحمل هر دو جسم روی صورت برایم دشوار شده است.

آزاردهنده‌ترین حس زمانی است که باید مدام با یک پارچه بخار عینک را پاک کنم.

در این مقاله، باهم درباره راه‌حل این مشکل ‌می‌خوانیم.

چگونه بخار عینک تشکیل می‌شود؟

وقتی هوای گرم به یک سطح سرد برخورد می‌کند، بخار آب موجود در هوای گرم به حالت مایع در می‌آید و به آب تبدیل می‌شود؛ به عبارت دیگر پدیده میعان رخ می‌دهد.

یادمان بیاید زمانی که در هوای سرد زمستان، از بیرون وارد یک ساختمان گرم می‌شدیم، عینکمان بخار می‌گرفت. همین حالت در همزمانی استفاده از عینک و ماسک اتفاق می‌افتد.

نفس ما که هوای گرم است از بالای ماسک بیرون می‌آید و به عدسی (شیشه یا پلاستیک) سردِ عینک برخورد می‌کند و عینک بخار می‌گیرد.

راه‌های پیشگیری از بخار گرفتن عینک با ماسک

برای پیشگیری از این حالت چند راه حل وجود دارد:

اطمینان از نشستن درست ماسک روی صورت

اگر ماسک طوری روی صورت قرار گیرد که از قسمت بالایی ماسک (روی بینی) هوای کمتری خارج شود، به پیشگیری از بخار گرفتن عینک کمک می‌کند.

ماسک‌هایی که دارای نوار شکل‌پذیر در بخش بالایی هستند که شکل قوس بینی را به خود می‌گیرد، به‌خوبی از عبور هوای گرم از بالای ماسک جلوگیری می‌کنند.

اگر ماسک را می‌خریم، دقت کنیم که بالای آن نوارِ شکل‌پذیر داشته باشد.

اگر ماسک را خودمان درست می‌کنیم، دوختن قطعه‌ای آلومینیوم شکل‌پذیر یا برخی از انواع کش در بالای ماسک بسیار مفید است.

آب و صابون برای عینک

عدسی‌های عینک را با آب و صابون بشوییم. سپس یا با یک پارچه لطیف پاک کنیم یا اجازه دهیم به صورت طبیعی خشک شود. صابون یک لایه ظریف روی عدسی عینک به‌وجود می‌آورد که از بخار گرفتن آن جلوگیری می‌کند.

عدسی برخی عینک‌ها پوشش‌های حساسی دارند. حتما پیش از انجام این کار با کارشناس اپتیک (که عینکمان را از او تهیه کرده‌ایم) مشورت کنیم.

استفاده از عینک برای مسدود کردن بالای ماسک

اگر ماسک را کمی بالاتر بیاوریم، می‌توانیم از خود عینک برای بستن قسمت بالایی ماسک (روی بینی) استفاده کنیم. بدین ترتیب هوای گرم نمی‌تواند از بالای ماسک خارج شود و به سمت عینک بیاید.

هر از چند گاهی باید محل قرارگیری درست عینک روی ماسک تنظیم شود.

چسباندن بالای ماسک

اگر می‌خواهیم کاری کنیم که نیاز به تنظیم و تغییر نداشته باشد، می‌توانیم از چسب‌های ورزشی یا پزشکی استفاده کنیم.

با این چسب‌ها می‌توانیم بخش بالایی ماسک را به‌خوبی روی قوس بینی و بالای گونه بچسبانیم.

اگر پوست حساسی داریم، بهتر است پیش از استفاده از چسب روی صورت، قطعه‌ای از آن را به بالای ساعد روی پوست سالم بچسبانیم. اگر پس از چند ساعت، پوست ملتهب و قرمز نشد، نشانه این است که به چسب آلرژی نداریم.

در صورت آلرژی داشتن بهتر است از چسب‌های ضدحساسیت استفاده کنیم.

آخرین تیر ترکش

اگر هیچ یک از روش‌های بالا مناسب حال ما نیست، بهتر است با مشورت کارشناس اپتیک، از برخی از انواع تمیزکننده‌های عدسی عینک استفاده کنیم که از بخار گرفتن آن جلوگیری می‌کند.

لازم است پیش از خرید محصولات تمیزکننده عدسی عینک، مطمئن شویم که مواد داخل آن به پوشش‌های عدسی عینک ما آسیب نمی‌زند.

چکیده

به صورت داشتن عینک و ماسک به طور همزمان مشکلات خاص خود را دارد.

با حل مشکل بخار گرفتن عینک از طریق یکی از روش‌های بالا، می‌توانیم فشاری را از شرایط کنونی زندگی‌مان حذف کنیم.

 

:منبع

health.clevelandclinic.org

۱۳۹۹/۰۳/۰۷
چگونه ماسک بزنیم که عینک‌مان بخار نگیرد؟

چگونه ماسک بزنیم که عینک‌مان بخار نگیرد؟

وقتی هم ماسک، هم عینک به صورت دارم عینکم زیاد بخار می‌گیرد. راه حلش چیست؟ در این نوشتار با پنج راه‌حل پیشنهادی برای رفع این مشکل آشنا می‌شویم
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
پیشگیری و درمان کرونا

عفونت با ویروس کرونا: پیشگیری و درمان

پیشگیری بهترین راه حل در برابر ویروس کروناست. اگر کسی دچار این بیماری شد راهکارهای درمانی می‌تواند علائم وی را کمتر کند.
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
عفونت با ویروس کرونا

عفونت با ویروس کرونا: علائم و عوامل خطر

برای آشنایی با علت، علائم و عوارض عفونت با ویروس کرونا این نوشتار را بخوانیم.
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
کلیه و کرونا| Kidney disease and corona

پرسش و پاسخ: بیماری کلیوی و عفونت با ویروس کرونا

بیماران کلیوی در مورد عفونت کرونا پرسش‌هایی دارند. در این نوشتار پاسخ رایج‌ترین پرسش‌های افراد تحت دیالیز یا پیوند کلیه و... را می‌خوانیم.
۱۳۹۹/۰۲/۲۹
آسم| Asthma

ویروس کرونا: آنچه افراد مبتلا به آسم باید بدانند

اگر آسم متوسط تا شدید داریم، در صورت ابتلا به عفونت با ویروس کرونا ممکن است با علائم شدید مواجه شویم. در این مقاله اطلاعات بیشتری در این رابطه برای مبتلایان به آسم وجود دارد. با هم بخوانیم.
۱۳۹۹/۰۲/۲۹
Dr.Abidi - Pregnancy corona

مراقبت‌های بارداری در شرایط شیوع ویروس کرونا

مراقبت‌های بارداری در سلامت مادر و کودک آینده نقش مهمی ایفا می‌کند. در شرایط شیوع ویروس کرونا هم باید این مراقبت‌ها انجام شود. پاسخ رایج‌ترین پرسش‌ها در این رابطه را می‌خوانیم.
۱۳۹۹/۰۲/۲۷
Dr.Abidi - Dr.Mardani

شرایط بازگشت به مطب در موقعیت کنونی

جناب دکتر مسعود مردانی، فوق‌تخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته کشوری مبارزه با کرونا و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شرایط بازگشایی مطب‌ها و مراجعه به آن‌ها را بیان کرده‌اند.
۱۳۹۹/۰۲/۲۳
کرونا و سالمندان

پیشگیری از عفونت با ویروس کرونا در سالمندان

احتمال بیشتری وجود دارد که عفونت کرونا در سالمندان باعث ایجاد علائم شدید شود. در این مقاله راه‌های پیشگیری از سرایت ویروس کرونا در سالمندان را با هم می‌خوانیم.
۱۳۹۹/۰۲/۲۳
Dr.Abidi - corona and fever

دو راه برای کنترل تب در عفونت با ویروس کرونا

تب یکی از علائم شایع عفونت با ویروس کرونا به شمار می‌رود و قابل مهار است. برای کنترل تب ناشی از عفونت با ویروس کرونا ادامه مطلب را بخوانیم.
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
Dr.Abidi - Cleaning workplace

راه‌های ساده جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در محل کار

محل کار یکی از مراکز تجمع انسان‌هاست. رعایت بهداشت کامل در محل کار نقش مهمی در پیشگیری از گسترش ویروس کرونا دارد.
صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی