بیماری‌های گوارشی در بیشتر موارد با پیگیری و مراجعات منظم پزشکی قابل درمان هستند. راهکارهای درمانی باکیفیت داروسازی دکتر عبیدی برای مشکلات گوارشی توسط بسیاری از داروسازان و پزشکان توصیه می‌شوند.

صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی
پزشکان