فولات و اسید فولیک را بشناسیم

فولات و اسید فولیک شکل‌های مختلف ویتامین B9 هستند. این دو اگرچه باهم متفاوتند، ولی برخی اوقات به جای هم […]

مواد معدنی مورد نیاز بدن

مواد معدنی عناصر غیر آلی هستند که از سنگ‌، خاک یا آب سرچشمه می‌گیرند. مواد معدنی را می‌توان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از محیط یا حیوانات و گیاهان به‌دست آورد.

ویتامین های اساسی مورد نیاز بدن کدامند؟

در این مقاله با اساسی ترین، مهمترین و ضروری ترین ویتامین های مورد نیاز بدن و میزان مصرف و نیاز روزانه بدن به هر یک از آنها آشنا شوید.

صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی
پزشکان