تیم مدیریت

سید امیر رضویان

مدیر عامل

سید امیر رضویان فارغ‌التحصیل دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با 22 سال سابقه کاری از سال 92 به عنوان مدیرعامل در داروسازی دکتر‌عبیدی مشغول به فعالیت می باشد، تعیین استراتژی‌ها و اهداف سازمان، تعیین وظایف و نظارت بر کارکنان و اختصاص منابع لازم جهت تحقق اهداف مشخص‌شده از جمله وظایف ایشان است.


فرزانه جلیل‌فر

ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

فرزانه جلیل‌فر فارغ‌التحصیل دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 30 سال سابقه کاری از سال 1375 به عنوان مدیر ارشد تحقیق و توسعه در داروسازی دکتر عبیدی مشغول به فعالیت است. مشارکت و همکاری در کمیته انتخاب محصول به منظور امکان‌سنجی تولید و توسعه یک محصول جدید در سازمان، مشارکت در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در طراحی و توسعه محصول از طریق تعیین امکانات و نیازمندی‌های عملیاتی، طراحی و توسعه محصولات جدید و بازنگری محصولات فعلی به منظور به‌روز‌رسانی مشخصات محصول و بهبود فرایند‌های تولید از جمله وظایف ایشان است.


بهادر نایبی

مدیر ارشد مالی

بهادر نایبی از سال 1398 به عنوان مدیر ارشد مالی در داروسازی دکتر عبیدی مشغول به فعالیت است و قبل از آن نیز به مدت سه سال در شرکت آدوراطب (که عمده محصولات داروسازی دکتر عبیدی را توزیع می‌نماید) این سمت را بر‌عهده داشت. ایشان کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه شهید بهشتی پشت سر گذاشته و فارغ التحصیل دکتری از دانشگاه تهران است که همه آن‌ها در رشته حسابداری بوده است. وی پیش از آغاز همکاری با گروه، 15 سال سابقه فعالیت در سمت‌های مختلف در صنایع متفاوت و خصوصاً نهادهای مالی را داشته است. کمک به هدایت شرکت از جنبه‌های مالی خصوصاً اطمینان از قرار داشتن در مسیر صحیح در راستای به حداکثر رساندن ارزش ایجاد شده برای ذینفعان و همچنین برنامه‌ریزی مالی در این راستا، مهم‌ترین مسئولیت وی در این سمت است.


فرید ﻟﯿﺎﻗﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ

فرید لیاقی فارغ‌التحصیل دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با 26 سال سابقه کاری از سال 1393 به عنوان مدیر ارشد کیفیت در داروسازی دکتر عبیدی مشغول به فعالیت است، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه اهداف کیفی شرکت از طریق تعیین امکانات و نیازمندی‌های کیفی، بودجه‌بندی، برآورد هزینه‌ها و فراهم نمودن منابع مورد نیاز در جهت برآورده شدن اهداف سازمانی، از جمله وظایف ایشان است.


احسان معینی

ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

احسان معینی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های فضایی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشجوی مقطع دکترا در رشته مدیریت کسب و‌کار در دانشگاه لیون با بیش از 14 سال سابقه فعالیت در صنعت داروسازی، از سال 1394 به عنوان مدیر ارشد پروژه‌های استراتژیک صنعتی با داروسازی دکتر عبیدی مشغول به همکاری است. مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های شرکت در راستای اهداف بلند مدت تجاری و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های استراتژیک مجموعه داروسازی عبیدی در توسعه زیرساخت‌های تولیدی از جمله وظایف ایشان است.


اﻟﯿﺎر ﻗﺎﺿﯽ وﮐﯿﻠﯽ

‌ﻣﺪﯾﺮ زنجیره تامین و پشتیبانی کسب‌وکار‌

الیار قاضی وکیلی، فارغ‌التحصیل دکترای مدیریت کسب‌وکار، از سال 1392 به عنوان مدیر ارشد طرح و برنامه در داروسازی دکتر عبیدی مشغول به فعالیت هستند. ایشان با 15 سال سابقه کاری، مسئولیت ایجاد زیرساخت‌های اطلاعات مهندسی، برنامه‌ریزی توزیع و فروش با هدف مدیریت تقاضا و سیاست‌گذاری توزیع محصولات و برنامه‌ریزی زنجیره تامین با هدف تعیین راهبردهای تولید را بر عهده دارند.


صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی
پزشکان