برنامه های آموزشی

CVD Prevention Island

CVD Prevention Island

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی "CVD Prevention Island" در تاریخ پنج‌شنبه، 15 اسفندماه 1399 شرکت فرمایید.
CVD Prevention Island

CVD Prevention Island

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی "CVD Prevention Island" در تاریخ جمعه، 1 اسفندماه 1399 شرکت فرمایید.
Atrial Fibrillation Updates (New Guidelines)

Atrial Fibrillation Updates (New Guidelines)

داروسازی دکتر عبیدی بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی "Atrial Fibrillation Updates" در تاریخ پنج‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ شرکت فرمایید.
Challenges of DOAC Therapy in Covid-19 Patients

Challenges of DOAC Therapy in Covid-19 Patients

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی "Challenges of DOAC Therapy in Covid-19 Patients" در تاریخ پنج‌شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ شرکت فرمایید.
Cardiovascular disease / Thrombosis Island

Cardiovascular disease / Thrombosis Island

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در جلسه علمی «Cardiovascular disease / Thrombosis Island» در تاریخ‌های دوم و سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۹ شرکت نمایید.
Residents’ Island; Abidi CVD Prevention Academy

Residents’ Island; Abidi CVD Prevention Academy

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی "Residents' Island; Abidi CVD Prevention Academy" در تاریخ جمعه ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۹ شرکت فرمایید.
Ticagrelor, As a Potent Antiplatelet Agent

Ticagrelor, As a Potent Antiplatelet Agent

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌کند در نشست علمی "Ticagrelor, As a Potent Antiplatelet Agent" در تاریخ پنج‌شنبه 20 آذرماه شرکت فرمایید.
Triple versus double antithrombotic therapy in patients with recent coronary stenting and atrial fibrillation

Triple versus double antithrombotic therapy in patients with recent coronary stenting and atrial fibrillation

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید در جلسه علمی "Triple versus double antithrombotic therapy in patients with recent coronary stenting and atrial fibrillation" در تاریخ سه‌شنبه، 17 تیر 99 شرکت فرمایید.
NOAC Island: Which NOAC for Which Patient

NOAC Island: Which NOAC for Which Patient

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید در جلسه علمی "NOAC Island: Which NOAC for Which Patient" در تاریخ سه‌شنبه، 12 تیر 99 شرکت نمایید.
NOAC Island: Which NOAC for Which Patient

NOAC Island: Which NOAC for Which Patient

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید در جلسه علمی "NOAC Island: Which NOAC for Which Patient" در تاریخ پنجشنبه، 5 تیر 99 شرکت نمایید.
CVD Prevention Island

CVD Prevention Island

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید تا در جلسه علمی "CVD Prevention Island" در تاریخ جمعه، 23 خرداد 99، از ساعت 11:00 تا 13:00 شرکت نمایید.
NOAC Island

NOAC Island

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید در جلسه علمی "NOAC Island" در تاریخ پنج‌شنبه، 22 خرداد 99 شرکت نمایید.
Anticoagulation Webinar, Which NOAC for which Patient

Anticoagulation Webinar, Which NOAC for which Patient

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید در جلسه علمی "Anticoagulation Webinar, Which NOAC for which Patient" در تاریخ پنجشنبه، 1 خرداد 99 شرکت نمایید.
مدیریت بیماری‌های قلبی عروقی در بیماران COVID-19

مدیریت بیماری‌های قلبی عروقی در بیماران COVID-19

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید در جلسه علمی "مدیریت بیماری‌های قلبی عروقی در بیماران COVID-19" در تاریخ یکشنبه، 28 اردیبهشت 99 شرکت نمایید.
COVID-19 and related Cardio-Metabolic challenges

COVID-19 and related Cardio-Metabolic challenges

داروسازی دکتر عبیدی، بدینوسیله از شما دعوت می‌نماید در جلسه علمی "COVID-19 and related Cardio-Metabolic challenges " در تاریخ پنجشنبه، 28 فروردین 99 شرکت نمایید.

همه برنامه های آموزشی

ШµЩЃШ­Щ‡ Ш§ЫЊЩ†ШіШЄШ§ЪЇШ±Ш§Щ… ШЇЪ©ШЄШ± Ш№ШЁЫЊШЇЫЊ
پزشکان