گامی برای کاهش لخته خون و سکته مغزی؛ داروی جدید داروسازی دکتر عبیدی با اثربخشی بیشتر، خونریزی کمتر

صفحه اینستاگرام دکتر عبیدی
پزشکان